Monthly Archives: Märts 2021

 1. Vundamendi soojustamine

  Vundamendi soojustamine

  Kõige enam ohustavad Eesti muutuvas kliimas vundamenti lisaks niiskusele veel maapinna külmakerked. Samuti on soojakaod läbi soojustamata soklite, keldriseinte ja põrandate märkimisväärsed. Vundamentide ja soklite isoleerimiseks sobivad materjalid, mille veeimavus on praktiliselt olematu ja mis taluvad pinnases peale niiskuse ka veeauru difusiooni, niiskuse perioodilist külmumist-sulamist pinnases. Tavajuhtudel, kui keldriseinte taguseks täitematerjaliks saab olema kruus või liiv, kasutatakse keldriseinte soojustamiseks tavalisi XPS 250 foam SL plaate. Kui aga kasutada tagasitäiteks sama olemasolevat pinnast, et vältida pinnasemasside transportimist, tuleks kasutada dreenivate soonte ja geotekstiiliga kaetud PM XPS 300 foam SL soojustusplaate.

  LOE EDASI
 2. Sokli viimistlemine

  Sokli viimistlemine

  Sokliosaks peetakse piirkonda maapinna ja fassaadiosa vahel. Selle ala kõrgus maapinnast peab olema minimaalselt 300 mm. Tegemist on nn pritsmevee mõjualaga, kus krohvid peavad taluma oluliselt suuremat niiskuskoormust ning samuti pidama hästi vastu külmatsüklitele. Ühelt poolt on probleemiks nähtava osa pidev kokkupuude pritsmeveega, kuid teisalt peavad soklis kasutatavad krohvid toime tulema ka pinnases oleva niiskusega. Selle pealtnäha väikese fassadiosa ehitamine nõuab aga ülimat täpsust ehitajalt ning kindlasti tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud tooteid. Järgnevalt kirjeldame kuidas sokli viimistlus etappide kaupa välja näeb ja milliseid tooteid soovitame selleks kasutada.

  LOE EDASI
 3. Vundamendi hüdroisolatsioon - masinaga või käsitsi?

  Vundamendi hüdroisolatsioon - masinaga või käsitsi?

  Miks on vajalik hüdroisolatsioon ning millised materjalid on selleks sobivad? Järgnevalt räägime lähemalt miks eelistada bituumenmastikseid ning kuidas hüdroisolatsiooni tegemine käib alustades aluspinna ettevalmistusest kuni hüdroisolatsiooni kihtide paigaldamiseni käsitsi või masinaga paigaldamiseni välja. Täpselt on kirjeldatud milliseid materjale ja tooteid selleks vaja läheb. Kuidas tulla toime pinnase liigniiskuse ja põhjavee hüdrostaatilise survega.

  LOE EDASI
 4. Fibo plokkidega vundamendile taldmik ja müür

  Fibo plokkidega vundamendile taldmik ja müür

  Millist vundamenti valida? Fibo plokkide abil saab ehitada maja valmis vundamendi taldmikust kuni räästani. Fibo plokkidest vundament on hea kandevõimega ning seda on lihtne paigaldada ja hoiab kokku ka tunduvalt betooni kulu. Järgnevalt seletame täpselt lahti kuidas fibo plokkidest taldmik ja müür linvundamendile ehitada ning mis selleks vaja läheb.

  LOE EDASI