Ehitaja töökeskkond olgu turvaline

Ehitaja töökeskkond olgu turvaline

 
Ehitus on aastaid olnud tööõnnetuste arvu poolest Eestis kolmandal-neljandal kohal. Ehitusplatsil juhtuvate õnnetuste üks levinumaid põhjusi on kõrgelt kukkumine.

Kõrgustes töötamine tähendab tegutsemist kohtades, kus inimene viibib kõrgemal kui 2 meetrit. Sellega kaasneb töötegija võimalik sattumine kukkumisohtu. Tööinspektsiooni avaldatud statistika põhjal registreeriti Eestis ehitussektoris 2018. aastal 438 tööõnnetust, 2017. aastal oli õnnetusi 392. Ehitusplatsil toimuvate tööõnnetuste peamised põhjused on kõrgelt kukkumine, kontrolli kaotamine käsitööriistade üle, kukkuva ehitusmaterjali või muu eseme alla jäämine.

Peamised tööohutusreeglid ehitusvaldkonnas on seega jätkuvalt samad nagu varasematel aastatel: redelid, tellingud ja muud tööpinnad peavad olema ohutult paigaldatud, töökorras ning sobima kasutamiseks professionaalidele.

Redelid ehitustöödeks

Kuna üldiselt on redeli tavapärane funktsioon aidata liikuda ühelt tasapinnalt teisele, siis esialgu ei pöörata erilist tähelepanu sellele, millist redelit kasutatakse. Ehitustööl on siiski esmatähtis jälgida, et redelil ei oleks nähtavaid kahjustusi, deformeerunud osi või muid puudusi. Sama oluline on ehitusel see, kas redelil on olemas nõuetekohane EN131-sertifikaat ning kas redel sobib igapäevaseks kasutamiseks ehk professionaalile või on mõeldud hobi- ja kodukasutajale.

Millised peavad olema ehitustöödel professionaalidele kasutamiseks mõeldud redelid? Selle kohta leiab infot AS YIT Eesti tööohutusjuhi Alar Tiimla koostatud käsiraamatust “Meie töötamise reeglid” (väljaandja AS YIT Eesti, valminud koostöös Tööinspektsiooniga ja soovitanud järgida Eesti Ehitusettevõtjate Liit). Raamat toob muuhulgas välja põhinõuded treppredelite ja töötasapinnaga redelite kasutamisel. Need on järgmised:

 • Redelid peavad sobima professionaalseks kasutamiseks ja ehitustööks.
 • Suurim lubatud töötasapinna kõrgus on 2 meetrit.
 • Redelil ei tohi olla deformatsioone ega mõlke.
 • Redelit peab olema võimalik lukustada töötamise ajaks metallsulguriga (riidest või nöörist sulgur ei sobi) või töötasapinnaga.
 • Üle 1 m kõrgustel redelitel peavad olema nii sulgur kui ka töötasapinnalukustus.
 • Töötasapinna suurus peab olema vähemalt 250 x 250 mm.

Karl Bilderi kauplustes on saadaval mitmesuguseid redeleid ja teleskoopredeleid, mis vastavad kõikidele professionaalse kasutamise nõuetele.

 

Treppredel Regina +

 • Astmed on keevitatud, mitte kinnitatud neetidega nagu hobi- või kodukasutajale mõeldud treppredelitel.
 • Astmete all on keevisega lisatoed (hobikasutuseks mõeldud redeli üks suuremaid puudusi on, et tiheda kasutamise tagajärjel hakkavad astmed deformeeruma).
 • Redel lukustatakse töötamise ajaks metallsulgurite ja töötasapinnaga; kasutatud ei ole nööri, rihma ega trossi.
 • Laiad ja tugevad profiilid 80 x 25 mm (hobiredelil 40 x 25 mm).
 • Töötasapinna suurus 280 x 255 mm.
 • Saadaval töötasapinnaga kõrgusest 690 mm (3 astet) kuni kõrguseni 2770 mm (12 astet).
 • Ergonoomilised libisemiskindlad jalad.

 

 

 

Teleskoopredel Scalissima

 • Keevitatud astmed.
 • Multifunktsionaalne – saab kasutada kahepoolse treppredelina, üheosalise redelina või eri tasapindadel (nt trepiastmetel).
 • Alumiiniumsulamist lukustid.
 • Kompaktne, võtab transpordiasendis vähe ruumi.
 • Saadaval eri mudelid: 6 + 6 astet, 8 + 8 astet, 10 + 10 astet ja 12 + 12 astet.

 

Tööplatvormid ehitusele

Tööpukkidele ehk -platvormidele kehtivad enam-vähem samad nõuded mis redelitele. Tähtis on, et ei oleks nähtavaid kahjustusi, deformeerunud osi ega muid puudusi, tööpukil peab olema nõuetekohane EN131- või EN14183-sertifikaat ning platvorm peab sobima igapäevaseks kasutamiseks ehk professionaalile.

Millised on professionaalidele mõeldud redelid kasutamiseks ehitustöödel võib hea näitena välja tuua Must Maja OÜ poolt välja antud raamatu "Meie töötamise reeglid" (ISBN 9789949813209), mille autor on Tarmo Nakkurt ja mille on kasutusele võtnud AS YIT Eesti, täpsemat informatsiooni objektil töötamise kohta saab tööohutusjuhilt Alar Tiimlalt. Raamat on välja töötatud koostöös Tööinspektsiooniga ning seda soovitab järgida Eesti Ehitusettevõtjate Liit. 

Raamatu “Meie töötamise reeglid” kohaselt on tööplatvormil võrreldes redeliga järgmised erinevused:

 • Tööpuki maksimumkõrgus 2 meetrit.
 • Töölava suurus alla 1 meetri kõrgusel vähemalt 300 x 600 mm.
 • Töölava suurus 1–2 meetri kõrgusel vähemalt 400 x 600 mm.

Karl Bilder pakub eri platvorme, mis vastavad nii üldistele nõuetele kui ka Eesti Ehitusettevõtjate Liidu soovitustele.

 Kahepoolne tööplatvorm Punto Large Plus S

 • Astmed on keevitatud, mitte kinnitatud neetidega nagu hobi- või kodukasutajale mõeldud tööpukkidel.
 • Astmete all on keevisega lisatoed.
 • Tööplatvorm lukustatakse töötamise ajaks metallsulguritega, kasutatud ei ole nööri, rihma ega trossi.
 • Töötasapinna suurus 350 x 700 mm.
 • Saadaval töötasapinna kõrgusest 400 mm (2 astet) kuni kõrguseni 1000 mm (5 astet).
 • Ergonoomilised, libisemiskindlad jalad.

Kahepoolne tööplatvorm Punto Space S

 • Astmed on keevitatud, mitte kinnitatud neetidega nagu hobi- või kodukasutajale mõeldud tööpukkidel.
 • Astmete all on keevisega lisatoed.
 • Tööplatvorm lukustatakse töötamise ajaks metallsulguritega, kasutatud ei ole nööri, rihma ega trossi.
 • Töötasapinna suurus 525 x 700 mm.
 • Saadaval töötasapinna kõrgusest 400 mm (2 astet) kuni kõrguseni 1000 mm (5 astet).
 • Ergonoomilised, libisemiskindlad jalad.

 

 

Kahepoolne tööplatvorm Up & Down Plus

 • Astmed on keevitatud, mitte kinnitatud neetidega nagu hobi- või kodukasutajale mõeldud tööpukkidel.
 • Astmete all on keevisega lisatoed.
 • Saadaval töötasapinna kõrgusega 300 mm (2 astet), töölava mõõdud 300 x 1000 mm (Up & Down P); töötasapinna kõrgusega 520 mm (2 astet), töölava mõõdud 300 x 1300 mm (Up & Down M); töötasapinna kõrgusega 870 (4 astet), töölava mõõdud 450 x 1300 mm (Up & Down G).
 • Ergonoomilised, libisemiskindlad jalad.
 • Võimalik tellida eri mõõdus ja eri kõrgusega.
 • Ideaalne kasutamiseks ehitusobjektidel, tootmises ja tööstuses, kus on vaja pikemat töölava.

Tellingud

Tööohutusest lähtuvalt on ülioluline, et tellingud, mida ehitaja kasutab töötegemiseks, oleksid kvaliteetsed ja sobiksid professionaalidele.

Seadus nõuab turvapiirdeid ja jalapiirdeid tellingutele, mille kõrgus on üle 2 meetri. Paraku toimub palju raskeid õnnetusi ka madalamatel kõrgustel. Õnnetused juhtuvad, sest tellingu töölava pole piisavate mõõtudega, töö käigus ei lukustata rattaid või puudub üldse lukustamise võimalus või pole telling kokku pandud täiskomplektina (näiteks ei paigaldata parema ligipääsu nimel diagonaale, tugijalgu või turvapiirdeid).

Karl Bilder pakub alumiiniumtellinguid, mis vastavad eeskirjadele ning omavad Euroopa standardit EN1004.

 

Alumiiniumtelling Roller S

 • Baasmõõdud 1,6 x 0,8 m.
 • Kandevõime 200 kg/m² (üks inimene).
 • Piduritega rattad.
 • Keskelt kokku klapitav.
 • Töölava mõõdud 1,4 x 0,6 m.
 • Tellingukomplekti kõrgus alates 1,96 m (moodul A) kuni kõrguseni 7,1 m (moodulid A + B + C + D).

 

 

 

Alumiiniumtelling Millenium S

 • Baasmõõdud 1,6 x 0,8 m (moodul B-ga 1,7 x 1,3 m).
 • Kandevõime 200 kg/m² (üks inimene).
 • Piduritega rattad.
 • Võimalik kasutada eri tasapindadel (nt trepiastmetel).
 • Töölava mõõdud 1,4 x 0,6 m.
 • Tellingukomplekti kõrgus alates 1,95 m (moodul A) kuni kõrguseni 7,08 m (moodulid A + B + C + D).

 

Tekst Tõnis Kadarik, Fedemark OÜ
Fotod Shutterstock, tootjad