Vundamendi soojustamine

Vundamendi soojustamine

Miks on vaja vundamenti soojustada?

Kõige enam ohustavad Eesti muutuvas kliimas vundamenti lisaks niiskusele veel maapinna külmakerked. Samuti on soojakaod läbi soojustamata soklite, keldriseinte ja põrandate märkimisväärsed. Talvel jäätub maapind sõltuvalt pinnasest kuni 1,2 meetri sügavuseni, mille tulemusel paisub külmunud vesi maapinna sees ning külmakerked hakkavad lõhkuma maja konstruktsiooni. Vundamentide soojustamine eeldab alati korraliku hüdroisolatsiooni olemasolu või siis selle täiendavat paigaldamist. Pole olemas alaliselt kuiva pinnast. Maapinnas on alati niiskust, olles pärit osaliselt sademetest, osaliselt pinnaseveest. Keldri välisseinte soojustamine säästab energiat ning parandab oluliselt ruumi sisekliimat.

Milline materjal soojustamiseks sobib?

Vundamentide ja soklite isoleerimiseks sobivad materjalid, mille veeimavus on praktiliselt olematu ja mis taluvad pinnases peale niiskuse ka veeauru difusiooni, niiskuse perioodilist külmumist-sulamist pinnases ning pinnase liikumisest ning külmakergetest tulenevaid pingeid. Samuti peavad nad säilitama oma soojapidavus- ja tugevusomadusi aastakümneid rasketes oludes, peavad vastupidama pinnases kasvavatele taimejuurtele. XPS foam soojustusplaadid vastavad kõikidele neile eelpool nimetatud tingimustele. Tavajuhtudel, kui keldriseinte taguseks täitematerjaliks saab olema kruus või liiv, kasutatakse keldriseinte soojustamiseks tavalisi XPS 250 foam SL plaate. Kui aga kasutada tagasitäiteks sama olemasolevat pinnast, et vältida pinnasemasside transportimist, tuleks kasutada dreenivate soonte ja geotekstiiliga kaetud PM XPS 300 foam SL soojustusplaate.

Mis on XPS soojustusplaat?

XPS foam on BEWI Synbra poolt ekstrudeerimismeetodil (surve all vormi pressimine) valmistatud vahtpolüstüreenist isolatsioonimaterjal. XPS foam on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Materjali kärje täitegaasiks on tavaline õhk. Maksimaalne kasutustemperatuur on 75°C. XPS foam soojustusplaate kasutatakse eelkõige konstruktsioonides, kus soojustusel on vaja vastu pidada pikaajalisele koormusele, veeauru difusioonile, niiskusele ja survelisele veele, pinnase korduvale külmumistele ja sulamistele. Seetõttu kasutatakse XPS foam soojustusplaate ehitiste kaitseks külmakergete ja külmasildade eest, keldriseinte, soklite, vundamentide, pinnasel põrandate, pööratud katuste ja külmhoonete isoleerimisel. Samuti kasutatakse XPS foam soojustust teede, tänavate, raudteede, lennuväljade, liuväljade, vee- ja kanalisatsioonitrasside ning teiste insenerrajatiste külmakaitseks. XPS foam soojustusplaate saab kasutada ka nn. tavakonstruktsioonide – seinte, lagede ja katuste soojustamiseks. Siinkohal tuleb arvestada, et lahendus ehitusfüüsikaliselt õige oleks. Suurema aurutakistusega materjalid peavad konstruktsioonis olema seespool kui väiksema aurutakistusega materjalid. Seega XPS foam soojustusplaadid sobivad ka monoliitse raudbetoon-konstruktsiooniga hoonete soojustamiseks, samuti niiskete ruumide (vannitoad) viimistlus-plaatide aluseks soojustamiseks.

Sõltuvalt kasutusotstarbest võivad toodetel olla erinevad mõõtmed ja tehnilised näitajad. Plaatide laius on sõltuvalt serva kujust 585 või 600 mm ja pikkus 1185, 2385, 2400 mm. Plaatide paksused on vahemikus 20 kuni 150 mm. Eritellimisel on võimalik ka 4 meetri pikkuseid ning kokkuliimimise teel kasvõi 600 mm paksusi plaate toota. Tavaliste XPS foam soojustusplaatide soojuserijuhtivustegur jääb vahemikku 0.033-0.036 W/mK. XPS foam isolatsiooniplaadid on väga kõrge koormustaluvusega. Toodetavate plaatide lühiajaline koormustaluvus on 250 kN/m² - 700 kN/m², pikaajaline 90 kN/m² - 250 kN/m². Kasutatav XPS foami tooteklass valitakse pikaajalise koormuse järgi konstruktsioonis. Tooteid valmistatakse tihedusega 30-42 kg/m³. 

Keldriseinte, vundamentide ja põrandate soojustamine

Keldri välisseinte soojustamine säästab energiat ning parandab oluliselt ruumi sisekliimat. Paigaldades soojaisolatsiooni keldriseina välispinda, satub seni temperatuurikõikumistele allunud sein plusstemperatuuri tsooni, püsides soe ning kuiv. Maapinnas on alati niiskust, olles pärit osaliselt sademetest, osaliselt pinnaseveest. Pinnases toimub alaliselt veeauru difusioon, talveperioodidel veel pidev külmumis-sulamisprotsess, mis annab kõik eelised ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaatide kasutamiseks. Need säilitavad oma soojustuslikud omadused aastakümneteks, on niiskuskindlad ja survele ning pinnase külmumissulamistsüklitele vastupidavad. Plaate on kerge töödelda, need ei lagune ja peavad vastu ka ekstreemsetele kasutustingimustele. XPS soojustus kaitseb keldriseinte hüdroisolatsiooni ka mehaaniliste vigastuste eest. Tavajuhtudel, kui keldriseinte taguseks materjaliks saab olema kruus või liiv, kasutatakse keldriseinte soojustamiseks XPS 250 foam SL plaate. Kui kasutada tagasitäiteks sama olemasolevat pinnast, et vältida pinnasemasside transportimist, tuleks kasutada soonitud pinnaga ja geotekstiiliga kaetud soojustusplaate PM XPS 300 foam SL (endine PERIMATE). Vertikaalsete dreenivate soontega ja geotekstiiliga kaetud plaadi külg peaks jääma pinnase poole! Sooned on 6x6 mm ja sammuga 25 mm. Tänapäeval kütteenergia säästu huvides oleks soovituslik keldriseina soojustuse paksus laotud plokkseina puhul 150 mm ja valatud raudbetoonseina puhul 200 mm. Pinnasel põranda soojustuse soovituslik paksus oleks minimaalselt 200 mm, hoone servade alal 300 mm.

XPS Foam plaatide paigaldamine

Isolatsiooniplaate saab kergesti lõigata ja paigaldada.. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral kinnitatakse XPS foam soojustusplaadid otse hüdroisolatsiooni külge lahustivaba ja plaati mitte kõrvetava külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10, millega ka eelneva hüdroisolatsiooni saab tehtud. Teise variandina on kasutada soojustusplaatide kinnitamiseks spetsiaalset polüuretaanvahtliimi weber.therm PU Fix. Ilma keldrita konstruktsioonis, juhul, kui pole vertikaalset hüdroisolatsiooni vaja, saab XPS foam plaadid kinnitada sokli külge ka mehaaniliselt plasttüüblitega. XPS foam soojustusplaate saab omavahel kinnitada FOAMLOCK klambri abil, toote kood: 60155, 400 tk pakis. See aitab plaate pinnases fikseerida enne täite tegemist. Krohvimisel tuleb XPS foam plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga) ning siis sobiva krohviga see katta.